โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

   Phattharayan Witthaya School

 

ประกาศ :: Announcement

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา [อ่านประกาศ]

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [pdf]

  • ระเบียบโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2565 [อ่านระเบียบ]

  • ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [อ่านประกาศ]

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
650610 รับมอบทุน
650609 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
650608 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
650602 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่จากทีชฟอร์ไทยแลนด์
 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าว สพฐ.

 

39/10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120  โทรศัพท์ 034-331802-3 โทรสาร 034-331802