โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

   Phattharayan Witthaya School

 

ประกาศ :: Announcement

  • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ [อ่านประกาศ]

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา [อ่านประกาศ]

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [pdf]

  • ระเบียบโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2565 [อ่านระเบียบ]

  • ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [อ่านประกาศ]

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
660215-127 ฟังสวดพระอภิธรรม มารดาภรรยาครูจิรวัฒน์
660215-126 เข้าอบรมรู้เท่าทันค้ามนุษย์
660215-125 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านภัทรญาณวิทยา
660214-124 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม4
 

ปฏิทินกิจกรรม

 

39/10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120  โทรศัพท์ 034-331802-3 โทรสาร 034-331802