ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารเผยแพร่
(NEW) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (word)
(NEW) ใบงานการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย (word)
(NEW) แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA (word)
(NEW) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (word) (ครูอาสา)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2562 (ม.1) (ม.4)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (word)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานสอน (word)
แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.2) (word)
การขับเคลื่อนนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) (word)
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (pdf)
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) (word , pdf)
แบบประเมิน SDQ (excel)
คำสั่งโรงเรียนภัทรญาณวิทยา (ปี 2561(ปี 2560)
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1(ครั้งที่ 2)
เอกสารประกอบการประชุม โรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561(zip)
ทะเบียนเครือข่ายนักเรียนในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 (word)
คู่มือ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่ง ครู ว21 (zip)
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2)
รูปแบบวิจัยในชั้นเรียน (pdf) (word)
ตัวอย่างกระดาษคำตอบแบบระบาย โรงเรียนภัทรญาณวิทยา (4 ตัวเลือก) (5 ตัวเลือก)
อ่านเพิ่มเติม...
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

New การจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กึ่งแผงเหล็กดัด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศโรงเรียน , เอกสารประกวดราคา )

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 


ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
094331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
122
419
92823
2082
4489
94331

ลิ้งค์น่าสนใจ