กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0101.jpg
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0103.jpg
 
 
 
น.ส.อภิญญา  ปานชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-4801-6602
น.ส.อชิรยา  หารปรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-5833-6040
น.ส.สุชาดา  ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
08-9899-0909
 
 
 
 
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0105.jpg
 
 
 
นางรัชณี  เนาวรัตน์
ครู คศ.3
08-3973-8930
นายประยุทธ  พิทักษ์ธีรกุล
ครู คศ.1
09-2676-1327
น.ส.จุฬารักษ์  โคตรจักษ์
ครู คศ.1
09-3883-6151
 
 
 
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0107.jpg
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0108.jpg
 
 
 
 
น.ส.ณัฏฐณิชา  พันธ์ขะวงษ์
ครู คศ.1
08-4413-5110
น.ส.เรวดี  ณ พัทลุง
ครูผู้ทรงคุณค่า
09-2676-8484
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
926305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
218
1462
923339
4359
5127
926305

ลิ้งค์น่าสนใจ