กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 
 
 
 
น.ส.กมลวรรณ แก้วสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
09-8358-3261
น.ส.บุญรักษา จารุพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
08-0507-5372
นายฉลองชัย กิตติชัยศรี
ครู คศ.2
08-1704-6697
 
 
 
 
 
 
 
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
ครู คศ.3
08-6589-0175
น.ส.สุกัณญาณี  โสภา
ครู คศ.2
08-1007-7328
น.ส.ดวงกมล  ฉวีรัตน์
ครู คศ.1
09-7238-2715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.นฤมล  โก้เครือ
ครูผู้ช่วย
09-4045-9827
 
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
926316
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
218
1473
923339
4370
5127
926316

ลิ้งค์น่าสนใจ