กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
 
     
นายสราวุธ แช่มช้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-1196-0296
น.ส.อรพิณ เจริญสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
09-2261-8996
น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม
ครู คศ.3
08-7152-3109
 
 
 
 
 
 
 
นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
ครู คศ.2
08-9548-5245
นายธีรวัฒน์ สุดมณี
ครู คศ.1
09-7092-8707
น.ส.กมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน
ครู คศ.1
08-0425-7565
 
 
 
 
 
 
 
นายคณารักษ์ กิจประเสริฐ
ครู คศ.1
08-9523-0072
น.ส.พลอยศิริ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย
08-1858-4465
นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ
ครูผู้ช่วย
 
     
   
     
นายอธิป บุญวิวัฒน์สกุล
ครูผู้ช่วย
 
 
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์น่าสนใจ
 

100078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
143
413
98702
1532
6297
100078