ข้อมูลครูและนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

2

3

2

-

1

7

8

คณิตศาสตร์

1

1

4

1

1

-

8

8

วิทยาศาสตร์

1

2

3

3

-

3

6

9

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

-

3

2

2

1

2

6

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

2

1

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

2

1

1

-

2

3

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

4

1

2

3

1

9

10

ภาษาต่างประเทศ

1

1

1

3

4

2

8

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

1

-

2

-

1

2

3

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

4

1

3

4

รวม

5

18

16

16

14

16

53

69


ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง

8

7

7

22

4

4

4

12

34

เพศ

ชาย

147

128

139

414

60

37

58

155

569

หญิง

140

126

105

371

58

61

70

189

560

รวม

287

254

244

785

118

98

128

344

1,129

เฉลี่ยต่อห้อง

36

36

34

36

30

25

32

29

33

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

1

3

2

-

1

6

7

คณิตศาสตร์

1

1

3

1

-

1

5

6

วิทยาศาสตร์

2

3

2

1

2

4

6

10

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

2

1

4

1

2

2

7

9

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

1

2

-

2

3

2

5

ศิลปะ

1

1

-

1

-

2

1

3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

3

3

-

4

1

9

10

ภาษาต่างประเทศ

2

3

2

-

6

1

12

13

งานแนะแนว

1

1

-

-

-

0

2

2

งานห้องสมุด

-

-

-

-

1

0

1

1

งานธุรการ

-

-

-

-

2

0

2

2

งานทะเบียน

-

-

-

-

1

0

1

1

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

5

1

4

5

รวม

10

15

19

6

24

16

58

74

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

7

164

109

273

39.00

ม.2

7

143

108

251

35.86

ม.3

7

120

104

224

32.00

รวม

21

427

321

742

35.33

ม.4

4

65

68

133

33.25

ม.5

4

53

48

101

25.25

ม.6

4

52

62

114

28.50

รวม

12

170

178

348

29.00

รวมทั้งหมด

33

597

499

1,096

33.21

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

2

1

3

2

-

1

7

8

คณิตศาสตร์

3

1

1

2

1

1

7

8

วิทยาศาสตร์

3

5

1

1

1

5

6

11

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

3

1

4

1

1

1

9

10

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

1

2

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

1

1

-

2

3

2

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

5

2

1

3

2

11

13

ภาษาต่างประเทศ

3

3

1

1

1

1

8

9

งานแนะแนว

1

1

-

-

-

0

2

2

งานห้องสมุด

-

-

-

-

1

0

1

1

งานธุรการ

-

-

-

-

2

0

2

2

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

5

1

4

5

รวม

18

19

15

8

18

18

60

78

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2558

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

8

153

111

264

33.00

ม.2

7

126

104

230

32.86

ม.3

7

142

110

252

36.00

รวม

22

421

325

746

33.91

ม.4

4

54

50

104

26.00

ม.5

4

55

64

119

29.75

ม.6

5

69

90

159

31.80

รวม

13

178

204

382

29.38

รวมทั้งหมด

35

599

529

1,128

32.23

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

2

1

2

1

-

1

5

6

คณิตศาสตร์

3

1

1

2

1

1

7

8

วิทยาศาสตร์

3

6

-

1

2

4

8

12

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

3

1

4

-

-

1

7

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

1

2

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

1

1

-

2

3

2

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

5

2

1

3

2

11

13

ภาษาต่างประเทศ

3

3

1

1

1

1

8

9

งานแนะแนว

1

1

-

-

-

0

2

2

งานห้องสมุด

-

-

-

-

1

0

1

1

งานธุรการ

-

-

-

-

2

0

2

2

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

5

0

5

5

รวม

18

20

13

6

18

18

59

75

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

8

132

112

244

30.50

ม.2

8

155

120

275

34.48

ม.3

8

139

100

239

29.88

รวม

24

426

332

758

31.58

ม.4

4

59

68

127

31.75

ม.5

5

75

98

173

34.60

ม.6

4

57

89

146

36.50

รวม

13

191

255

446

34.31

รวมทั้งหมด

37

617

587

1204

32.95

---------------------------------------------------------------------------------

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์น่าสนใจ
 

100065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
143
400
98702
1519
6297
100065