กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.พิมลพรรณ  ไชยวงค์คำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครู คศ.1
06-1293-2183
น.ส.วารี กลัดแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครู คศ.1
09-1698-4534
 
นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
ครู คศ.2
08-1981-1887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.อัมพร  ชุนถนอม
ครู คศ.2
09-8280-9053

น.ส.พรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล
ครู คศ.2
09-5414-6535

 
น.ส.ทรายทอง เกตุพลอย
ครู คศ.1
08-9788-4491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ช่อผกา มั่งสุพรรณ์
ครู คศ.1
09-7231-4728

น.ส.ณัฐธยาน์ ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง
08-7043-6947

 
น.ส.อรพินทร์ ฤชุพานิช
ครูอัตราจ้าง
 
09-3616-5939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.สุพิชาณัฐ แซ่อั้ง
ครูอัตราจ้าง
08-4138-1083
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์น่าสนใจ
 

100073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
143
408
98702
1527
6297
100073