ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.92 KB 3
แบบฟอร์มการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.51 KB 76
SAR รายบุคคล ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 40
เอกสารเผยแพร่
>วารสารภัทรสาร ปีที่ 29 ปีการศึกษา 2566 34
>คู่มือนักเรียน ปี 2566 36
SAR โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 45
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีงบประมาณ 2566 89